Yarconsult AS kan kontaktes pr. telefon og email. Ring daglig leder Bjørn Nygård på 900 48 902 når det passer deg best. Bjørn Nygård er også tilgjengelig på email bn@yar.no.

 

NYHETSBREV

Yarconsult AS etablerer nå løsning for nyhetsbrev rettet mot bestemte målgrupper. Temaet for nyhetsbrevet vil styre hvilken gruppe det sendes til. Nyhetsbrevene vil omhandle siste utvikling, nye systemer og teknisk informasjon.

Lister over mottakere er under oppbygging basert på opplysninger hentet manuelt fra firmaenes hjemmesider, kontakter fra møter, anbefalinger fra andre med mer. Avmelding fra listene er permanent og ny påmelding kan bare gjøres av den som eier den aktuelle mail-adressen, for eksempel ved hjelp av linken nedenfor (det kommer flere linker).

Nedenfor kan du melde deg på i følgende grupper (kommer flere grupper):

1. Generelt
 

NB: UNDER UTVIKLING. Ved problemer, send en mail til bn@yar.no. Bruk punkt 1. Generelt dersom ingen av de åpne gruppene passer.

  • Forhandler

    Produktene fra Yarconsult AS selges gjennom et forhandlernett av frittstående virksomheter.

  • Finn oss

    Dersom det skulle være nødvendig å finne oss kan dette kartet være til hjelp.