Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

  • Fra mudring i senketunneltraseen i Bjørvika

  • Mudring i Tjeldsundet

  • Monitor som viser hvor det skal graves under vann.

Konsulent

Mer kommer...

Kontakt Bjørn Nygård på mobil 900 48 902 eller mail bn@yar.no for spørsmål vedrørende relevant erfaring for ditt prosjekt. Bildene viser erfaringsbakgrunn.

  • Ett av Norges første boretårn av typen Montabert (nå IRM) med HC 120 hammer, stangmagasin og hurtigfeste.

  • Norges første Komatsu PC 750.

  • Bilde fra steinbruddet i Berlevåg. Steinen ble transportert på jernbane ved bygging av moloer. Fastlandsnorges nordligste jernbane?

  • Masser benyttet ved tildekking av deponiet på Malmøykalven.

  • Treverk blandet med rene masser fra mudring for senketunnelen ved Havnelageret i Oslo.

  • Mudring av forurensede masser i senketunneltraseen i Oslo. Risten over lekteren er for å skille ut skrot og eventuelle arkeologiske funn.