Filtreringsgrad

Rensing av sjøvann. Skjemaet viser partikkelstørreler som fjernes ved omvendt osmose.

Vann produsert ved omvendt osmose er virus- og bakteriefritt. Omvendt osmose gir en filtreringsgrad i området nanofiltrering og lavere.

En osmosemembran regnes av Mattilsynet som en hygienisk barriere og produktvannet kan derfor brukes i offentlig vannforsyning etter en hygiensk barriere nummer to, eksempelvis UV bestråling eller klorering.