Systemskisse Omvendt Osmose

Tegningen viser systemløsning med forbehandling av sjøvannet og etterbehandling av ferskvannet.