Katadyn (0.9 - 12.9 liter/time, 12 og 24 volt)

1 til 5,6 liter drikkevann i timen. Katadyn leverer to manuelle systemer og en kombinert elektrisk og manuell.

Katadyn Survivor 06 kan produsere 0,9 og Katadyn Survivor 35 4,5 liter/time.                                                                           
Katadyn Power Survivor 40 E er kombinert elektrisk og manuell og kan produsere 5,6 liter/time.
 

Produktene fra Katadyn er spesielt egnet til bruk ombord på flåter, livbåter og mindre lystbåter. De elektrisk drevne leveres i 12 eller 24 volts utførelser.

Manuell avsaltingsenhet

Elektrisk og manuell avsaltingsenhet:

Katadyn Combi Plus(kun for rensing av ferskvann)