Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

Watermaker.no - Drikkevann av sjøvann.

Du vil vel ikke bli syk på sjøen? Alt ferskvann kan ikke drikkes. Produktene våre renser vannet så grundig at blod, plast, bakterier, virus og til og med salt forsvinner. Mens andre systemer lager ferskvann, lager vi drikkevann. Vi synes det smaker godt også.

Den vanligste måten å lage ferskvann av sjøvann til nå, er ved å benytte fordamping og kondensasjon. Den prosessen fjerner saltet, men gjør ikke vannet renere. Våre produkter gjør vannet så rent at det går an å drikke det uten videre behandling. Produksjon av drikkevann fra sjøvann ved omvendt osmose er en sikker og god måte å få tilgang på rent vann fra en utømmelig kilde. Vann produsert ved omvendt osmose er virus og bakteriefritt. Omvendt osmose gir en filtreringsgrad i området nanofiltrering og lavere.

Fordampningssystemer lager ferskvann ved å fordampe sjøvann i vakuum ved ca. 40 °C, noe som ikke dreper bakterier i vannet. Omvendt osmose-systemer sørger for vann av så høy kvalitet at det trygt kan drikkes.

Produkter for produksjon av ferskvann fra sjøvann ved omvendt osmose. Prisene er oppdatert per 15. november 2016 og er levert til Oslo. Monteringssett er inkludert der dette er relevant.
 
Her finner du en oversikt over de forskjellige systemene, samt informasjon om pris, produksjon og forbruk.
 • Katadyn

  1 til 5,6 liter drikkevann i timen. Katadyn leverer to manuelle systemer og en kombinert elektrisk og manuell.

 • Rainman

  Rainman er en bærbar, manuelt operert avsaltingsenhet som ikke krever fast installasjon. Klar til bruk på 1–2–3. Produserer opp til 140 liter/time.

 • Nyt produkt

  Blue Water Desalination er nytt produkt som erstatter Sea Recovery og Aqua Sep.

  Informasjon kommer.

 • Hva er omvendt osmose?

  Filtre benyttes ofte for å rense ferskvann. Hverken mikro- eller ultrafiltrering klarer å rense vannet så grundig at saltet forsvinner. Den vanligste måten å lage ferskvann av sjøvann er ved å benytte fordamping og kondensasjon. Den prosessen fjerner saltet, men gjør ikke vannet renere. Produktene våre renser vannet så grundig at til og med saltet blir renset bort. Dette får vi til ved hjelp av omvendt osmose.

 • Hvor rent blir det?

  Rensing av ferskvann. Skjemaet viser partikkelstørreler som fjernes ved omvendt osmose.

 • Systemskisse

  Tegningen viser systemløsning med forbehandling av sjøvannet og etterbehandling av ferskvannet.

 • Systemoversikt

  Her finner du mer informasjon om de forskjellige systemene, blant annet pris, produksjon, og forbruk.