Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

 

Wavebrite rensing av gråvann

Wavebrite brukes til å rense gråvann i båter, campingvogner,  fritidsboliger og sist også på flyplasser og hotell.

Wavebrite er utviklet av Wave International og med betydelig støtte fra EU-midler.

I deler av europeisk farvann innføres det nå strenge restriksjoner på utslipp av urenset gråvann. De fleste marinaer i Middelhavsområdet innfører nå forbud om utslipp av urenset gråvann og begynner å stille krav om renseløsninger ombord.

Vannforskriften vil stille strengere krav til hva slags vann som kan slippes ut i spesielt sårbare resipienter. Wavebrite er en god løsning for rense gråvann fra dusj og toalettanlegg.

Informasjon om produktet finnes på: https://www.waveinternational.co.uk/wavebrite.html