Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

 

Rensing av gråvann

Gråvann er ferskvann som har blitt brukt i for eksempel dusj, vaskevann eller oppvask. Innføring av vannforskriften vil medføre strengere krav til utslipp av gråvann. Wave International Ltd. leverer Wavebrite; et produkt for å rense gråvann, det være seg fra båt, bolig eller hytte på land.

  • Wavebrite

    Wavebrite er en teknisk løsning utviklet for bruk til rensing av gråvann i mindre båter, campingvogner og fritidsboliger.