Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

 

 

Wavestream

Alle har vi sett hvordan sjøoverflaten blir etter at det er sølt diesel, bensin eller olje, enten ved fylling av tank eller at maskinrommet er lenset ved kai. Wavestream fjerner effektivt olje og emulsjoner fra lensevannet.

Zalo-flasken er flittig benyttet for å fjerne synlig bevis på oljesøl. Slik behandling av oljesøl lager en emulsjon som ikke synes på vannoverflaten, men denne behandlingen kan gjøre mer skade enn nytte for miljøet. Oljen forsvinner ikke - den blir bare usynliggjort.

Wavestream-filteret fjerner effektivt olje, emulsjoner, såpevann osv. som finnes i lensevannet. Elementet tar opp ca 3 ganger sin egen vekt. Olje og emulsjoner bindes kjemisk til elementet. Levetiden på et element styres av mengde olje i lensevannet og ikke mengde vann som pumpes igjennom filteret. 

Elementet er typegodkjent av Lloyds Register of Shipping.

Ytterligere informasjon finnes på http://www.wavestream.co.uk/.

 Wavestream er typegodkjent av Lloyds Register of Shipping.

Videoen nederst på siden beskriver funksjonen til Wavestream.

Illustrasjonen viser montering.

Lensevannet pumpes fra en (automatisk) lensepumpe i kjølen og gjennom Wavestream filteret. Filteret plasseres gjerne rett før lensevannet går overbord. Filterelementet skiftes helst en gang i året eller senest når det observeres oljefilm på sjøen ved lensing.

For båter over 15 meter kreves en olje/vann monitor som varsler når restmengde olje overstiger 15 ppm i lensevannet. Monitorene må være sertifisert.


Yarconsult AS leverer olje/vann monitor fra  Brännstrøm AB - http://brannstrom.se/prod.html#bilgealarm