Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

 

 

Pressemelding

NYHET

WAVE MiniBOSS

IMO SERTIFISERT FILTERSEPARATOR FOR LENSEVANN

Wave International LTD i samarbeid med Recovered Energy INC lanserer en filterbasert lensevannseparator som møter MARPOL kravet til sertifisering i henhold til MEPC.107(49).

 MiniBOSS er utviklet og testet for både 5 ppm og 15 ppm og ble sertifisert av US Coast Guard (USCG) 27. juli 2016. American Bureau of Shipping (ABS) forventes å typegodkjenne MiniBOSS i desember 2016

 Bureau Veritas (BV) skal teste MiniBOSS i februar 2017 for MED sertifisering. MED sertifisering er nødvendig dersom MiniBOSS skal installeres på fartøy med EU flagg.

 USGC sertifiseringen aksepteres av Sjøfartsdirektoratet for installasjon av MiniBOSS på fartøy under Skipskontrollen. DNV GL aksepterer USCG sertifiseringen for alle fartøy, med unntak av fartøy som har klasse i henhold til «Clean» eller «Clean Design».

Trinn en består av et vanlig partikkelfilter. Dette filteret fjerner partikler og også noe olje. Trinn to består av to stk. Wavestream WS-C3 elementer som kjemisk tar opp olje og emulsjoner fra vannet. Wavestream har høy kapasitet til å ta opp olje og emulsjoner og er typegodkjent av Lloyds.

Wave MiniBOSS har lav vekt (tørrvekt ca. 38 kg/våt vekt ca. 60 kg), er beregnet for montering på skott og er enkel å drifte. Brukte filtre brennes i incinerator eller leveres til godkjent mottak.

 Ytterligere opplysninger fås ved å kontakte Bjørn Nygård (bn@yar.no) – telefon 900 48 902.

  • Wave MiniBoss

Fjerning av olje og emulsjoner fra lensevann

System for å fjerne olje og emulsjoner fra lensevann som er typegodkjent av Lloyds.

  • Wavestream

    Alle har vi sett hvordan sjøoverflaten blir etter at det er sølt diesel, bensin eller olje, enten ved fylling av tank eller at maskinrommet er lenset ved kai. Wavestream fjerner effektivt olje og emulsjoner fra lensevannet.

  • Regelverk

    MARPOL konvensjonen er implementert i norsk lovverk gjennom "Forskrift om hindring av forurensning fra skip (MARPOL-forskriften)" og gjelder alle fartøy over 15 meter, For noen fartøytyper gjelder enkelte lempninger i regelverket. For båter under 15 meter gjelder de generelle forurensingsforskriftene.