Ny hjemmeside og nettbutikk finnes på: www.yar.no 

 

Venturi Pumpe for pumping av væsker

V-Pump er en ejektorpumpe som benytter vann for å pumpe vann. Kan pumpe opp til 4500 liter/time. Fungerer også som hevert ved høydeforskjell mellom innløp og utløp.

V-Pump har ingen bevegelige deler og leder ikke strøm. Pumping skjer ved hjelp av vann fra spyleslange (hageslange). Tilført vann presses gjennom en innsnevring i bunn av pumpen slik at hastigheten på vannstrømmen øker. Økning av vannhastigheten fører til at det dannes et undertrykk slik at omkringliggende vann "dras" med ut gjennom utløpet av pumpen - venturieffekten. Vannslange tilkoples med standard Gardena kopling.

V-Pump kan benyttes til slamholdig vann og vann med store mengder partikler. Aktuelle bruksområder er:

  • Byggeplass. Fjerning av mindre mengder vann og der tradisjonelle dykkpumper ikke kan benyttes på grunn av plass samt for små mengder vann.
  • Båthavner. Lensing av båter ved brygger. Båter har blitt forhindret i å synke av båtvakt på denne måten.
  • Båtopplag. Lensing av båter på land (utnytte hevertfunksjon).
  • Tømming av utebassenger og SPA.
  • Tømming av leirholdig vann fra groper i bakken.
  • Tømming av vann med partikler ved søylefundamentering.
  • Påfylling av frostvæske på store kjølevannsystemer.

Det er kun fantasien som begrenser bruken!

Er utløpet fra V-Pump lavere enn innløpet, initierer du hevertfunksjonen ved å bruke vanntrykket fra spyleslangen til å starte vannstrømmen. Når vannet renner skrus vanntilførselen av og tømming skjer med V-Pump som hevert.

Videoene under viser bruk av pumpen. (Web adressen v-pump.com er ikke lenger operativ på grunn av diskusjon vedrørende rettighet til domenet. Se www.cpapools.com.)