Kjøp av fenderoppheng

Fenderoppheng kan bestilles via nettbutikk eller kjøpes fra følgende forhandlere og kontaktpersoner:

Forhandlere/butikker:
Ålesund: Aalesund Båtservice - www.aalbs.no Ronny 94139610 - John 99396565

OSLO: Båtsuper'n på Skøyen - www.baatsupern.no - Per Arild 95 15 70 00

Kontaktpersoner med lokalt lager av fenderprodukter:

Sande - Ivar Nygård - 971 70 520
Trondheim - Kristin Bakka - 99 35 15 17

 

BESTILLING VIA NETTBUTIKK